Wat betekent Reiki?

In ons land worden meerdere termen gehanteerd zoals universele, kosmische of levensenergie. Eigenlijk is Reiki meer een begrip dan samen te vatten in 1 woord. Het is altijd tamelijk lastig een Japans woord te vertalen omdat Japans een conceptuele taal is en westerse talen meer analytisch zijn opgebouwd. Zo is Reiki ook een samenstelling van 'Rei' en 'Ki'. Hierin staat Rei voor de energie buiten ons en Ki voor de energie in ons. Reiki geeft de verbinding weer tussen deze twee.

Wat is Reiki?

Reiki is een natuurgeneeswijze die beoefend wordt door handoplegging. Iemand die Reiki geeft, geeft niet zijn/haar eigen energie, maar geeft energie vanuit het universum of kosmos aan de ontvangende persoon. Reiki is een energie. Maar Reiki schrijft verder niet voor wat het zou moeten zijn. Je mag het ook zelf bepalen en verwoorden. Zelf begrijp ik steeds beter waarom velen het als een spirituele heelwijze ervaren.

Wat doet Reiki?

Reiki werkt helend omdat het zelfgenezend vermogen van de mens wordt gestimuleerd. Iedereen krijgt in meer of mindere mate blokkades ten gevolge van reacties op allerlei ervaringen en gebeurtenissen in het leven. Energie stroomt dan minder door het lichaam wat kan resulteren in lichamelijke, mentale of emotionele klachten. Reiki werkt positief op blokkades, waardoor in dergelijke klachten verbetering kan optreden. Dit kan merkbaar zijn door o.a. sneller genezen van ziekten, energieker en vitaler voelen en goede balans vinden in en met het leven, meer ontspannen zijn en het beter verwerken van psychische processen. Tevens kan Reiki worden gebruikt ter ondersteuning van therapieën en kuren uit de reguliere gezondheidszorg. Reiki is dus uitdrukkelijk niet bedoeld als vervanging van de westerse gezondheidszorg!

Kan je Reiki waarnemen?

Het waarnemen van Reiki-energie is een individuele ervaring en kan van persoon tot persoon verschillen. Veel mensen ervaren het ontvangen van Reiki als een ontspannende, rustgevende, liefdevolle, warme, soms ook emotionele gebeurtenis waarvan voorheen niet bekend was dat zoiets bestond. Het waarnemen zoals we dat voornamelijk kennen vindt plaats middels onze zintuigen, horen, zien, voelen, ruiken. Het waarnemen van (de effecten van) Reiki vindt ook op een ander niveau plaats, en dan is 'persoonlijke beleving' een betere omschrijving dan 'voelen'.

Werkt Reiki altijd?

Eén van de bijzondere eigenschappen van Reiki is dat het een eigen soort ‘kennis’ heeft om altijd daar te helen waar het op dat moment het meest noodzakelijk is. Dus Reiki werkt wel altijd, maar soms niet daar waar je het verwacht en soms onopgemerkt. Top of page

Aan wie kan Reiki worden gegeven?

Reiki kan aan iedereen worden gegeven die het wil ontvangen. Daar Reiki een levensenergie is kan Reiki tevens uitstekend aan kinderen, dieren en planten worden gegeven. Ook aan zaken als kristallen, medicijnen e.d. kan Reiki worden gegeven. Aan situaties als examens, operaties, herstel e.d. kan Reiki worden ‘gestuurd’ dat kan worden geleerd tijdens Reiki II.

Waar komt Reiki vandaan?

Reiki komt uit Japan. Deze geneeswijze is (her)ontdekt door dr. Usui rond het jaar 1900. Hij heeft echter aanwijzingen gevonden in oude Boeddhistische geschriften die te maken hebben met genezing middels hand-opleggen. Dus je zou ook kunnen zeggen dat de oorsprong Boeddhistisch is. Of wellicht is het 'natuurlijk'. Als je je knie stoot, leg je ook je hand erop omdat dat natuurlijk aanvoelt. 

Via Usui en anderen is Reiki over de wereld verspreid. Momenteel zijn in ieder land ter wereld mensen die Reiki beoefenen. In Nederland zijn het er enkele honderdduizenden, waarmee Reiki één van de snelst groeiende ‘alternatieve’ natuurgeneeswijzen is in ons land.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiki: algemeen